Medische gegevens uitwisselen

Wat gebeurt er als u onverwacht bij een andere apotheek of arts moet aankloppen? Of als u naar het ziekenhuis moet? Dan is het belangrijk dat de andere apotheek of zorgverlener uw medicijngebruik kent. Daarom werken apothekers, huisartsen en medisch specialisten in uw regio samen. Zij kunnen gegevens elektronisch delen via een regionaal beveiligd netwerk: het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Alleen met toestemming
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw medische gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Uw medicijngebruik verloopt dan zo veilig mogelijk. U kunt online uw zorgverleners toestemming geven uw medische gegevens te delen met DigiD. U kunt ook mondeling of schriftelijk aan uw huisarts en apotheek toestemming geven. Haalt u bij meer apotheken medicijnen? Dan is het belangrijk dat u aan elke apotheek afzonderlijk toestemming geeft. 

Folder 
Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Lees dan de folder Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) 

Filmpje
Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder het filmpje bekijken van Volg je zorg.

Uitwisselen labwaarden
Heeft u uw bloed laten prikken? Artsen die laboratoriumonderzoek hebben laten uitvoeren naar de nierfunctie (MDRD/e-GFR) van een patiënt, zijn vanaf 1 augustus 2013 verplicht om een afwijkende uitslag aan de apotheker van de patiënt te verstrekken. De nierfunctie is belangrijke informatie met het oog op de medicatieveiligheid.

<